global Artists begin with R - Almrkaz

15 Rita Ro
24 Ritalin
26 Ritchie
42 Ritchz
50 Rithma
52 Ritmo
59 Rito
60 Riton
69 Ritree
71 Rittz
96 Ritual